Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!

Njoy

Покажи:
Ред:

Когато се възползваме от системи за наблюдение, ние гарантираме сигурността и непрекъснатото проследяване на събитията в помещенията, където ги инсталираме. Непрекъснатата им и ефективна работа обаче е резултат от неизменно работеща електрозахранваща мрежа, а прекъсванията в токозахранването са възможен вариант, както и различните токови удари, причинени от повреди и некачествена изолация на проводникови кабели, погрешно заземяване и свързване. 

Почти всички устройства за сигурност – механични и електронни, се възползват от предимствата на UPS захранване – независим източник на електричество, който се включва при прекъсване на токоподаването, и поддържа уредът/машината/ограничителят работещи, през целият период на дефицит на ток. Той представлява кутия, функционираща с вградена батерия, и защитена от ел. инциденти, пренапрежение и атмосферни влияния (мълнии). 

Компоненти за електрозахранване Njoy 

Категорията на Euromatica включва няколко серии с разновидности на захранващият уред, които се отличават с капацитет 600 – 2000 VA. Те са проектирани като конструкция с 4 защитени гнезда, автоматично регулиране на напрежението (AVR), автоматично рестартиране при продължителна липса на токоподаване, LCD дисплей и възможност за софтуерно управление, от отдалечено разстояние. 

В селекцията е представен и раздел независимо захранване с функция за директно двойно преобразуване на електрически ток – от DC към AC (променлив) и изолация от електропреносната мрежа. Серия Balder е представена от устройства с  3000 – 10000 VA, ефективност над 90%, и изключително широк диапазон на входящият волтаж – 110-300 VAC, който впоследствие се преобразува в стабилен ток. Устройствата са създадени за електрификация на значимо оборудване, в критични рискови ситуации. 

Аксесоари 

Към захранващите продукти са добавени и аксесоарите за регулация и управление на електронапрежението: стабилизатори и пакет батерии, предназначени за определени серии от устройствата Njoy. Стабилизаторът е проектиран за осигуряване на непрекъснато устойчиво напрежение, и позволява избор на напрежение: за уреди, определяни като “чувствителни”, и за устройствата, задвижвани с променливи токове. 

Стабилизаторите са кутии с цифров екран и бутони за управление. Забавеното плавно стартиране предпазва захранваните уреди от токови смущения, понякога характерни при преходният начален етап на включване.