Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!

LORENTZ

Покажи:
Ред:

Възобновяемата енергия е ефективна и все по-предпочитана алтернатива на електрическата, заради мощността и дълготрайността на добиваният електрически ток, е неговата екологичност. Всички познати ел.машини и електроуреди могат да се задействат от природно електричество, затова и то открива широко приложение в системи, функциониращи в територии, където отсъства активна електропреносна мрежа. Сред тях на първо място са земеделските стопанства.

Соларните системи за електрозахранване са прекрасен избор за култивиране на посеви в обширни зони с отдалечена локация от уредена инфраструктура. Поддръжката на хиляди декари насаждения е възможно без никакви разходи - перспектива, която се оценява подобаващо от нарастващ брой земеделски производители.

Уреди за соларно напояване

Соларното захранване е изградено от компоненти за събиране на слънчеви лъчи, инвертор за преобразуване на електроенергията, двигател за задвижване, и механизми за управление. Отделните устройства, съответно, се отличават с особености в конструкцията. Категорията ни предлага високоефективни напоителни потопяеми помпи на Lorentz, с компактна конструкция и МРРТ контролер за подаване на напрежение, проследяване на токът, и контролът му в допустими граници. Контролерът осигурява прекъсване на захранването и охлаждане на системата, в случай на нужда.

Потопяемите помпи са създадени за напояване на малки до средни по обем площи, и за директно осигуряване на питейна вода на животни. Водата се намира в резервоари за съхранение, а помпата се задвижва от контролерът, който се грижи също за нужното равновесие на електрическото напрежение, циркулиращо в мрежата.

Високо качество на материали и изработка, компактна структура и мобилност, са трите качества, които гарантират дълготрайната експлоатация и изключителна адаптивност към различни почвени консистенции. Продуктите са предвидени за захранване на по-големи водни резервоари, чрез изтегляне на подпочвени води и поливане на площите, чрез подземна инсталация.

Соларната енергия се съхранява в акумулаторни батерии, а МРРТ устройството осигурява регулацията и непрекъснатото наличие на електронапрежението. Покупката е чудесно решение за земеделски площи, градини и открити дворове.