Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!

FuturaSun

Покажи:
Ред:

FuturaSun е италианска компания, специализирана в областта на фотоволтаичните системи и аксесоари, предлагайки непрекъснато усъвършенстващи се спрямо актуалните тенденции решения, вече повече от 10 години. Соларният ток се утвърди като най-качествената възобновяема енергия, която може да е единствен източник на електроенергия в съвременният дом, но и в големи промишлени заводи, нуждаещи се от огромен капацитет електрическо напрежение.

Правилно изградената соларна система е прекрасен и екологичен ресурс, който напълно отменя необходимостта от свързване с електропреносната мрежа. Euromatica представя категория с компоненти за изграждането й, които класират италианският производител в първите места от класацията със специалисти в сферата.

Фотоволтаичен панел и прилежащите му аксесоари

Панелът, който събира слънчевата енергия, е плоскост от пластини, изградени основно от силиций (Silicium) – химично вещество с кристален строеж, което срещаме по-често в оксидираната му разновидност, като минералът  кварц. Соларните панели са монокристални, поликристални или тънкослойни, като монокристалният модел се характеризира с по-висока производителност, поради използването на най-концентриран и качествен клас силиций за изработката му.

Панелите концентрират слънчева енергия за използване непосредствено след захранване, или за зареждане на акумулаторни батерии. Това определя и денонощната функционалност на системите, която определя широката им приложимост в голям брой сгради, съоръжения и уреди, както за битови и  промишелни, така и за селскостопански цели.

В категорията се откриват фотоволтаични монокристална (300 W) и поликристална плоскост (280 W) в единичен вариант и комплект от 30 панели. Основният риск за функционирането на този тип енергоконцентратори – влага и сняг, е преодолян с рейтинг за прахо- и водоустойчивост IP68, и повърхност от 3,2 мм. закалено стъкло, неуязвимо на нагряване и същевременно достъпно за слънчевите лъчи. Плоскостта е устойчива срещу високи температури (105 ° C за 200 часа), снежни навявания и градушка (83 км / ч), и корозия от сол и амоняк. Производителността е осигурена от 5 клетки във всеки квадрат, чрез който омичните загуби са сведени до минимум.