RFID Четци и контролери, четец за магнитни карти и пръстови отпечатъци — Евроматика

Контролери и четци

Покажи:
Подредба:

Ключов компонент от системите за контролиран на достъп са четящите устройства – тези, които осъществяват отчитане на данните, съхранени върху електронен или друг вид носител на информация. Тяхното предназначение е да осигурят достъп на оторизираните лица през контролирана входна точка. Евроматика ви предлага да закупите високотехнологичен RIFD четец за своята система за контрол на достъпа на изгодни цени.

Какви видове съществуват?

В зависимост от вида на системата за контролирано преминаване през входно-изходна точка, четците използват различни методи на идентифициране. Това могат да бъдат магнитни карти, върху които е съхранена информация за конкретния потребител, както и негови уникални биологични характеристики.

Често се използва комбинация от двете основни технологии – радиочестотната идентификация (RIFD) и биометриката. Те обезпечават комбиниран принцип на разпознаване – посредством карти и биометрични характеристики. По този начин се повишава нивото на контрола в дадена сграда, тъй като дори при откраднат/изгубен ключ (карта), възможността за неправомерно преминаване в защитената зона е елиминирана, поради невъзможност да се предоставят и биологичните данни – пръстов отпечатък, лицево и ирисово разпознаване и т.н.

С покупката на високотехнологичен четец на пръстови отпечатъци могат да се осъществят няколко цели – най-често ограничаване достъпа на външни лица и контрол на работното време. Биометричните системи за достъп се използват предимно в сгради със специално предназначение – финансови институции, военни бази, правителствени организации, лаборатории и др.

Предвид все по-достъпната цена на системите, залагащи на биометриката, те масово се внедряват и в производствени и бизнес предприятия с цел по-добро управление на работните процеси. Четците, независимо дали са базирани на RIFD идентификация или на биометрични данни, използват интегриран уеб сървър за различните конфигурации.

Системата пази данните от всяко преминаване през входно-изходните точки и по този начин осигурява надеждна информация за присъствието на служителите на работното им място. Четецът използва специализиран софтуер, позволяващ изготвяне на работни графици по отдели и други фирмени подразделения. Данните се получават индивидуално за всеки служител, а също и в групи за отделните структури.

Контролерите са самостоятелни устройства, чрез които може да се промени функцията на всяка система, въведена в експлоатация. Те управляват електронното заключване на входните врати и други ограничителни съоръжения – турникети, автоматични бариери, подземни гаражи и дори асансьори. По този начин с един метод на идентификация, потребителите получават достъп до различни сектори в сградата.

Интересното е, че всеки четец за магнитни карти или биометрични данни има способност да осигури достъп на голям брой хора - до и над 2000 потребителя, в зависимост от конкретната разработка. Устройствата позволяват TCP / IP свързаност, така че записите да могат да се изтеглят директно от мрежата или да се съхраняват в наличната памет.

Какво ви предлагаме?

Нашата колекция от контролери и четци е способна да отговори на нуждите и изискванията на различни обекти – офис сгради, производствени предприятия, жилищни блокове, хотелски комплекси и т.н. Това са технологични разработки от най-ново поколение на марките: Anviz, Atu tech, Chiyu, Dahua, Euromatica, HikVision, Oem, Sebury, Yli и ZkSoftware.

Освен богата гама продукти, ние предлагаме и професионален монтаж на всеки четец, предоставен от нашата компания. Предвид сложността на системите за контрол на достъпа и големия набор програмируеми опции за управление, препоръчваме да поверите изцяло на нашите екипи внедряването и настройките на вашата система.

✅ Какво е всъщност RFID❓

RFID (радиочестотна идентификация) принадлежи към група технологии за автоматично идентифициране и събиране на данни (AIDC), които помагат на компютрите да идентифицират обекти. Целта на AIDC е да намали човешките грешки и да повиши ефективността чрез автоматично въвеждане на данни в компютър. RFID идентификаторите (карти, баджове, ключове) действат като транспондер, предавайки данни чрез радиовълни към четящо устройство. След това четецът преобразува радиовълните в цифрова информация, която може да се преглежда, анализира и съхранява на компютър.

✅ Какъв е принципът им на работа❓

Има само два компонента на пасивната RFID система, състояща се от таг и четец. Тагът съдържа интегрална схема с вградени данни, заедно с антена, която предава и приема сигнали. Четецът разполага с приемо-предавателно устройство, предаващо кодиран сигнал, който активира тага. Впоследствие тагът преобразува получения радио сигнал в използваема мощност, за да отговори обратно на четеца. По този начин RFID четецът функционира като двупосочен радиопредавател-приемник.

✅ Могат ли мобилните телефони да четат RFID тагове❓

Телефоните с активиран NFC могат да четат единствено NFC и пасивни високочестотни RFID (HF-RFID) идентификатори. Те трябва да се четат в изключително близък диапазон, обикновено няколко сантиметра. За по-голям обхват и работа с всеки друг тип RFID / активни RFID идентификатори, трябва да се използва външен четец, за да могат да се управляват посредством с мобилни устройства.