Биометрични системи за контрол на достъпа на изгодни цени — Евроматика

Биометрични системи

Покажи:
Подредба:

Евроматика ви представя богата гама продукти, свързани с внедряването и управлението на биометрични системи за контрол на достъп. Асортиментът ни е способен да отговори на нуждите и изискванията на обектите, в които контролираното преминаване е ключова необходимост. Тази група системи дават най-високо ниво на защита срещу неправомерно преминаване на обособен периметър.

Каква е тяхната функция?

Биометриката е иновативна технология, базирана на специфичен принцип на идентификация на лица с оторизиран достъп до контролирана зона. Към момента това е разработката с най-висок процент надеждност, тъй като средствата, използвани за идентификация не могат да бъдат откраднати, изгубени и фалшифицирани.

С внедряване на биометрична система за контрол на достъпа отпада нуждата от използване на чип карти и други електронни ключове, които могат да бъдат и забравени, а не само подправени и неправомерно присвоени. За предоставяне на право на преминаване през контролирана точка, биометриката използва набор от характеристики, отговарящи на следните условия:

  • Универсалност – дадена характеристика трябва да бъде налична у всеки индивид;
  • Уникалност – характеристиката, използвана за идентификация не може да се повтори при друг индивид;
  • Перманентност- уникалната характеристика не се променя през целия живот на индивида.

За контролиране на преминаването в обособена зона, различните биометрични системи използват различен набор от биологични характеристики. Използваният скенер би могъл да идентифицира лицата на база: пръстови отпечатъци, а също и провеждайки гласово, лицево, ирисово разпознаване и т.н.

Освен за управление на достъпа, биометричната система би могла да се използва и за управление на работните процеси в производствени предприятия, административни и научни учреждения и офис сгради. Използвани за контрол на работно време, системите се оборудват с работни станции и подходящ за конкретното приложение софтуер.

Системата би могла да изготвя прецизни отчети за присъствие на база началото и края на работния процес. Освен информация за отделни служители, програмата има възможност да предоставя данни и за обособени звена – отдели, цехове и други фирмени и научни подразделения.

Какво ви предлагаме?

На първо място, ние предлагаме на своите клиенти удобство. Използвайки електронния ни сайт, вие можете да се запознаете с различните свойства на отделните системи за контролиран достъп, включително на биометричните, за да направите информиран избор относно подходящото за вашия обект решение.

Секцията включва най-модерните разработки, предлагани на родния пазар, дело на водещи в световен мащаб компании като: Dahua, Anviz, Atu Tech, Chiyu, Oem, Yli, Zksoftware и Zkteco. Същевременно цените ни са невероятно изгодни. Продуктите ни се движат в различен ценови диапазон, за да могат да отговорят на финансовите възможности на различните групи клиенти –  тези на големите индустриални предприятия и тези на малките фирми.

Свържете се с нашите консултанти, за да ви насочат към подходящата за вашите цели биометрична система за контрол на достъпа.

✅ Защо биометричните системи за контрол на достъпа стават все по-популярни❓

Казано най-просто – биометричните системи за контрол на достъпа предлагат много по-ефективен и удобен метод на идентификация, в сравнение с останалите технологии. Персоналните кодове и чиповите карти могат да бъдат компрометирани по различни начини, като бъдат откраднати, забравени или изгубени, докато биометриката се базира на индивидуални физиологични данни. Биометричната система отчита лицата с право на достъп на база кой е човекът, а не какво притежава или знае. Тук имаме налице интуитивна работа с почти никакъв компромис по отношение на сигурността. Освен това, биометричните системи стават все по-достъпни, което също допринася за нарастващата им популярност.

✅ Каква е разликата между видима и невидима биометрика❓

Терминът „невидима биометрия” се отнася към уникалните белези, които човек проявява в резултат на второстепенни физически действия и тенденции. Те включват разпознаване на специфични особености на гласа, динамика на натискане на клавиши, почерк, анализ на подпис, походка и др. Видимите биометрични данни от друга страна разчитат на физически белези – пръстови отпечатъци и линии на ръката, ирисово и лицево разпознаване и изображение на вените.

✅ По какво се различават идентификацията и верификацията❓

Биометричната идентификация, често използвана в правоприлагането и граничния контрол, е процесът на сравняване на жива биометрична проба на потребителя с множество шаблони, съхранявани в базата данни, за да се провери дали въпросният обект е включен в набора от данни, осигуряващи достъп до дадена територия. Биометричната верификация, пък е процесът на потвърждаване на заявената идентичност на потребителя чрез сравняване на живата биометрична проба с определен запис в базата данни преди предоставяне на достъп.