Мрежови фотоволтаични системи - On-Grid — Евроматика

Мрежови фотоволтаични системи

Покажи:
Подредба:

Високата цена на електроенергията наложи намирането на начини да се използват енергийни ресурси от природни/възобновяеми източници. Слънчевата радиация е източник с най-висок коефициент на възвръщаемост, поради което соларните ни панели и инсталации заемат най-голям процент от продуктовата ни гама. В този раздел са представени предлаганите от нас мрежови фотоволтаични системи.

Особености и предимства

Характерно за мрежовите соларни системи, е че те са всъщност малки електроцентрали. Една такава система се състои от минимум 10 до неограничен брой соларни панели. Задължителен компонент на централата са и инверторите, като те трябва да бъдат сертифицирани за присъединяване паралелно в наличната мрежа.

За разлика от другите видове соларни централи, мрежовите не съхраняват произведената енергия, а я подават към мрежата или към близко разположени консуматори.  В зависимост от капацитета, една мрежова фотоволтаична система може да генерира енергия в количества, достатъчни за битовите нужди, като остатъкът се насочва в електропреносната мрежа.

Системите от конкретния вид се поставят на покривите на големите сгради – промишлени, жилищни, търговски и офис центрове, със задачата да покрият част от консумираната електроенергия. По желание те могат да бъдат и допълнителен източник на финансови средства, в случай че се осъществява продажаба на произведената електроенергия.

Нашите мрежови фотоволтаични системи са предназначени за корпоративните ни клиенти, които искат да намалят разходите за електричество, покривайки голяма част от собствените си нужди, и същевременно да повишат доходите, произвеждайки енергия за продажба. Предвид сложната процедура по присъединяване на мрежовата ФЕЦ към електропреносната мрежа, за малко частни клиенти продуктите в този раздел биха представлявали интерес.

Свиването на разходите за електричество е основен плюс на мрежовата слънчева централа. Едно прецизно изградено съоръжение има капацитет да произведе енергия, която е достатъчна да захрани основните електрически консуматори – осветление, компютри и други видове електроника.

Не са изключение и случаите, когато енергията генерирана от мрежова соларна система се използва и за отопление на помещенията в конкретната сграда. Предимства на фотоволтаиците са липсата на разходи по поддръжка и за гориво. Енергиен източник тук е слънчевата светлина, която, макар и в ограничени количества през зимните месеци, всъщност никога не се изчерпва.

Предвид установените в страната ни нормативни уредби, преди да поръчате някоя от мрежовите ни фотоволтаични системи, е нужно да преминете редица административни стъпки, за да получите разрешение за нейното присъединяване към електроразпределителната мрежа. режимът за издаване на разрешение за строеж на системи до 30 кВт е облекчен, така че не е необходим технически проект. Необходими са обаче редица други документи.