Монокристални соларни панели — Евроматика

Монокристални панели

Покажи:
Подредба:

Евроматика ви предлага богата гама гъвкави и статични монокристални соларни панели. Продукти с висока производителност и дълъг работен живот на марката Solarfam ще отговорят на нуждите на всички наши клиенти, желаещи да експлоатират слънчевата светлина по максимално ефективен начин. Панелите са с различна големина и мощност, подходящи за малки и мащабни фотоволтаични централи.

Особености на вида

Компаниите, произвеждащи фотосоларни панели наброяват стотици в целия свят. Болшинството опции, предлагани в момента се вписват в една от трите категории: монокристална, поликристална (известна още като мултикристална) или тънкослойна. Фотоволтаичните пана, представени тук са представители на монокристалната технология. Част от тях са с гъвкава, а други с твърда рамка за стандартен монтаж.

Особеното при монокристалната клетка е, че е направена от цилиндричен силиконов блок, изведен от единичен силициев кристал с висока честота, по начин, сходен с този на полупроводниците. Цилиндричният блок е нарязан на малки пластини, оформящи клетки. За да се повиши максимално ефективността на клетките, на кръглите пластини се придава осмоъгълна форма.

Клетките имат уникален вид, заради осмоъгълната им форма, но от друга страна, цветът им е идентичен и равномерен. Принципът на работа на монокристалните панели е следният: Когато слънчевата светлина падне върху монокристалния соларен панел, клетките му абсорбират слънчева енергия и чрез сложен процес създават електрическо поле.

Това електрическо поле включва напрежение и ток и генерира мощност, която се управлява от уравнението P (мощност) = V (напрежение) x I (ток). Тази мощност може да се използва директно за захранване на устройства, работещи на постоянен ток (DC), както и да се преобразува в променлив ток (AC) с помощта на инвертор.

Монокристалните соларни клетки са сред трите вида материали, които проявяват фотоволтаични свойства. Другите две са поликристални и аморфни или тънкослойни. Монокристалните фотоволтаични панели имат характеристики, считани за по-добри от тези на другите два типа.

Техният пирамидален модел осигурява по-голяма повърхност за абсорбация на по-голямо количество енергия. Горната им повърхност е дифузирана с фосфор, което помага да се създаде електрическа отрицателна ориентация, която сравнена с долната, има положителна електрическа ориентация, което от своя страна спомага за създаването на електрическо поле.