Фотоволтаични панели - Цял Палет на Едро — Евроматика

Фотоволтаични панели - На Палет

Покажи:
Подредба:

За нуждите на по-крупни проекти, свързани с изграждането на фотосоларни системи, ние от Евроматика даваме възможност за покупка на висок клас фотоволтаични панели на палет. Палетната форма ви дава възможност да закупите нужния ви по-голям брой соларни панели, което е често по-рентабилен и икономически изгоден вариант.

Продуктите, поместени в раздела представляват поликристални фотоволтаични панели в количество от 24 до 30 броя в един палет. Максималната мощност (Pmax) на фотоволтаиците също варира от: 260, 265, 270, 280 и 300W. Панелите, използващи елементи от поликристален силиций са дело на престижните марки: Amerisolar, KDM Solar и Euromatica.

Защо използването на слънчевата енергия е рентабилна инвестиция?

Въпреки законовите неуредици, възпрепятстващи масовото навлизане на енергоносители от възобновяеми енергийни източници, в соларните системи си струва да се инвестира. Те дават известна независимост на ползвателя, позволявайки една основна част от енергийните нужди да се покрие с един достъпен, екологично чист природен ресурс, какъвто в случая е слънчевата светлина.

Факт е, че изграждането на собствена микро слънчева централа, предвид високата стойност на инвестицията, е приоритет основно на бизнеса. Към големи, средни и малки предприятия е насочен и асортимента на настоящата категория точно по тази причина. Панелите тип поликристален фотоволтаик, при ефективно и прецизно конструиране на системата, биха могли да генерират голяма част от енергията, нужна за отопление и осигуряване на топла вода в даден обект.

Предвид осезаемото изчерпване на земните залежи, нужни за захранване на големите електроцентрали, става ясна необходимостта да се премине към експлоатиране на природните ресурси, които са практически неизчерпаеми. Водата, вятърът и слънчевата светлина са ресурси, притежаващи свойството да се самовъзстановяват, тоест да бъдат винаги налични, за да покрият нуждите ни от електрическа енергия.

Освен това, фотоволтаичните централи са екологично чист и почти безшумен енергиен източник. Тъй като основна част от използваните днес фотоволтаици представляват системи от статично позиционирани елементи, е много важно панелите да се монтират наклонени под ъгъл, равен на географската ширина в мястото на инсталиране. Тук идва ред да уточним и нашата роля в изграждането на вашата микро соларна система.

Ние не просто предлагаме фотоволтаични панели – на палет и като отделни соларни пана. Нашата задача е да помогнем на своите клиенти да изградят една енергийно ефективна слънчева централа с минимум разход на средства и време. Продуктите, включени в раздела се доставят на територията на цялата страна, като по желание на клиента/инвеститор, компанията ни може да се заеме и с тяхното монтиране и въвеждане в експлоатация.

Имаме познанията и технологичния капацитет да се заемем с изграждането на различни по мащаб централи, базирани на соларната технология. Системата се построява на база предварително изготвен от експертите ни проект.