Соларни фотоволтаични панели на топ цени, соларен фотоволтаичен панел за ток и топла вода — Евроматика

Соларни фотоволтаични панели

Покажи:
Подредба:

Фотоволтаичният панел е известен също като фотоволтаичен модул или фотоволтаичен слънчев панел.

Фотоволтаични панели са монокристални, поликристални и аморфни и могат да бъдат инсталирани в зависимост от характеристиките на проекта за покрив, тераса или директно на земята. За всеки от тези случаи системите за закрепване са различни. Напоследък разработен монтаж системи интегрирана покрив, слънчеви панели се произвеждат с хидроизолационни системи включват (система SUNRIF), прозрачен или хибриден (комбиниран с термични панели).
Производството на фотоволтаични панели се е увеличил през последните години.

Предлагайки широк спектър от технологични решения, насочени към защитата и функционалността на частни домове, жилищни и административни сгради, и производствени предприятия, ние от Евроматика не можем да пренебрегнем и енергийната ефективност на същите. Предлагаме богат асортимент от фотоволтаични панели на конкурентни цени, от които могат да се възползват всички наши частни и корпоративни клиенти.

Приложение и свойства

Преобразуването на слънчевата радиация в електрическа енергия не е новост, макар все още да не е навлязла в съвременния живот до степен, превръщаща я в основен енергиен източник. Казано по-просто, соларните системи са базирани на технология, чрез която се експлоатира успешно един изцяло природен ресурс. Въпреки че обяснението звучи обнадеждаващо, към момента, посредством соларни панели се генерира по-малко от 1% от глобалните енергийни нужди.

Добре познати на всички са така наречените фотоволтаични клетки, представляващи класически соларен панел. Свикнали сме да ги виждаме върху космическите совалки, на покривите на сгради, а също и в калкулаторите и модерното градинско осветление в много по-компактен вариант.

Въпросните клетки са изработени от полупроводникови материали, сходни с тези, използвани в компютърните чипове. Когато слънчевите лъчи покрият фотоволтаичната клетка, се освобождават електрони от техните атоми. Преминавайки през клетката, електроните генерират електричество с различен капацитет.

В зависимост от мащабите и вида на една подобна система, днес е напълно възможно затопляне на вода със соларни панели в количества, покриващи нуждите на дадено домакинство, жилищна сграда или друг вид обект. В много по-голям мащаб, соларно-термичните електроцентрали използват различни техники за концентриране на слънчевата енергия и преобразуването ѝ в източник на топлина.

Топлината при някои по-мощни соларни панели, предлагани на по-високи цени, се използва за подгряване на водата до точката на кипене, с цел задвижване на парна турбина. Въпросната парна турбина има задачата да генерира електричество по същия начин, както въглищните и атомните електроцентрали, доставяйки електричество за хиляди потребители.

Днес слънчевата радиация е овладяна до степен, в голям брой страни по света да се използват соларни панели за отопление и за вода, нужни на дадено домакинство. В някои случаи те представляват автономни централи, предоставящи 100% от необходимия електрически ток. Те са единствена алтернатива за обектите, намиращи се в отдалечени райони, където захранването от електрическата мрежа е невъзможно.

Принципът на работа на различните соларни панели за ток, се базира на две основни технологии. Една от техниките използва дължинно разположени U-образни огледала, фокусиращи слънчевите лъчи върху тръба с масло, минаваща в средата. Горещото масло довежда водата до точката на кипене, стартирайки процеса по производство на електроенергия.

Друга технология залага на подвижни огледала, служещи за фокусиране на слънчевите лъчи върху колекторна кула, където е позициониран приемник. Разтопената сол, протичаща през приемника, се нагрява, за да задейства генератор. В зависимост от начина на присъединяване на електрическия товар, един фотоволтаичен панел може да бъде: автономна, хибридна или неавтономна (свързана към електрическата мрежа) система.

Към момента най-разпространени са фотоволтаичните централи, изградени с елементи от монокристален и поликристален силиций, без концентратори и отражатели, и без позициониране. Една от причините е по-ниската цена на соларни панели с моно и поликристални елементи.

Съществуват и пасивни слънчеви технологии под формата на големи прозорци, разположени върху огряваната от слънцето страна на сградата. Те позволяват на слънчевите лъчи да нагреят абсорбиращите топлината материали, покриващи пода и стените.

Въпросните повърхности впоследствие освобождават генерираната топлина, поддържайки помещенията топли през нощта. По подобен начин абсорбиращите плочи на покрива нагряват водопроводните тръби – класически пример за соларен панел за топла вода, какъвто можем да забележим на все повече еднофамилни къщи в страната.

Предимства и недостатъци

Предвид все още сравнително високата за качествен фотоволтаичен панел цена, много хора смятат този метод за електрифициране на жилищата за нерентабилен. Истината е, че цената, макар и непосилна за редовите домакинства, се изплаща в много кратки срокове, тъй като соларната система допринася за драстичното свиване на електропотреблението на домакинството.

Не можем да пренебрегнем и другите предимства на така наречените битови соларни панели за топла вода. Слънчевата светлина е неизчерпаем енергиен източник, който е незамърсяващ околната среда и предимно безшумен. Технологията, освен това е изключително гъвкава, позволявайки чрез соларните клетки да се захранят обекти, намиращи се на значително разстояние, включително в космоса и под земята.

Доколкото имаме основание да посочим негативи на съвременните фотоволтаични панели за дома, то това е тяхното непостоянство в осигуряването на нужното количество енергия. Фотоволтаиците са неефективни в тъмната половина на денонощието, без наличие на средство за съхранение на енергийните запаси – акумулатор.

Дори през деня, при наличие на облачно време, технологията може да се окаже ненадеждно решение. Фотоволтаичните системи са и сериозен разход на само на пари, но и на пространство, тъй като е нужна голяма площ за генериране на по-голямо количество електроенергия.

Въпреки недостатъците, употребата на соларните системи в световен мащаб нараства с около 20% годишно в последните 15 години, благодарение на постоянното развитие на този отрасъл, довел до спад в цените и по-висока ефективност. Предлагаме последните разработки на марките: Amerisolar, FuturaSun, Geen Power, HIBRID, KDM Solar, PTW и Euromatica.

Имаме пълната готовност да изградим изцяло вашата фотоволтаична централа по предварително изготвен от нашите експерти проект.

✅ Колко соларни панела са ми нужни – как да определя❓

Площта, която ще бъде покрита със соларни панели зависи от няколко фактора – какви са енергийните ви нужди, т.е.дневното потребление на енергия; наличието на слънчева енергия в конкретното местоположение, тип на използваните панели (той показва ефективността на фотоволтаичния панел). Броят на модулите зависи от наличната площ за инсталиране и размерите на панелите. Лесно може да се изчисли какъв брой панели е нужен, като се раздели площта на стандартния размер на панела, който обикновено е 1.5 кв.м.

✅ Само в ясни слънчеви дни ли произвежда електричество соларният панел❓

Не. Слънчевият безоблачен ден е разбира се най-подходящото време за генериране на енергия от слънцето, но това не означава, че фотоволтаичните панели произвеждат електричество само в слънчеви и ясни дни. Соларна електроенергия се произвежда дори в мъгливи и дъждовни дни, но тогава енергийният добив е едва 25-30% от това, което се произвежда в слънчево време.

✅ Какво се случва с панела при снеговалеж – той спира ли да произвежда електричество❓

Когато соларният панел се покрие с плътна снежна покривка, той спира да произвежда електрическа енергия. Тъй като снегът лесно се плъзга по повърхността на панела обаче, веднага след като той се стопи или падне, модулът ще бъде изложен на слънчева светлина сравнително скоро и ще заработи нормално. Нещо повече - производството на електроенергия може дори да се увеличи поради отражението на слънчевата светлина в белия сняг наоколо.