Фотоволтаичен паркинг - цялостни решения — Евроматика

Соларни паркинги

Покажи:
Подредба:

След като солидна част от дейността ни е обвързана с изграждане на електрически централи от възобновяеми източници, фотоволтаичните системи са важно звено от продуктовия ни каталог. Категория Соларни паркинги на Евроматика ви позволява да оптимизирате своето паркинг-пространство, като освен за защита на превозни средства го използвате и за производство на електроенергия от слънцето.

Характеристики и предимства

Целта на соларния паркинг е да осигури автономно електрозахранване, базирано на 100% слънчева енергия. За реализирането на подобен проект се използват различен брой фотоволтаични панели, под формата на конструкция, която е проектирана и пригодена да издържа на високо натоварване, свързано с различни количества снежни маси и скорост на вятъра.

Парко зоните, превърнати в малки електрически централи – частни и обществени, се нуждаят от изготвяне на индивидуален проект, така че системата да отговаря напълно на площта и нуждите на конкретния обект. Индивидуалният подход при реализиране на който и да е вид фотоволтаична система е задължителен, с цел оптимизиране на добива на електрическа енергия, така че да се покрият нуждите от локалното захранване.

При мрежовите (On-Grid) соларни паркинг системи производството е с по-голям капацитет, като акумулираната енергия не се съхранява, а се подава към електроразпределителната мрежа с цел продажба. И в двата случая – автономни и мрежови соларни паркинги, е възможно да се постигне частична или пълна независимост по отношение на захранването, а също и да се повиши енергийната ефективност на обекта, бил той частен или обществен имот.

Изграждането на фотоволтаичните паркинги, без значение от местоположение, тип и площ, е сложна задача, с която следва да се заеме специализиран екип, който не само да се погрижи за стриктното следване на административните процедури, но и да изпълни правилно техническата част на проекта. Изборът на соларните панели, както и определянето на тяхното местоположение и наклон, е приоритет на екипа от специалисти.

Конструкцията на фотоволтаичния паркинг трябва да бъде достатъчно здрава и прецизно оразмерена спрямо евентуалното натоварване. Определянето на естествения наклон на генераторната част е важно, за да се улесни самопочистването на панелите при обилни снеговалежи, и по този начин да се осигури оптимално производство на електричество.

Ние ви предлагаме последно поколение соларни паркинги на марката Almaden, чиято цена се явява една от най-ниските, предвид високата ефективност на този вид съоръжения, дългия им експлоатационен живот (над 50 години) и липсата на допълнителни консумативи за тяхното функциониране.

Предлагаме напълно окомплектовани системи, включващи: Carport профили, поликристални панели P60 и система за монтаж. Паркингите, предоставени от нас са с гаранция 30 години. Те дават най-висок процент ефективност дори при изключително високи температури.