Соларна помпа за вода на топ цена, потопяеми сондажни водни помпи — Евроматика

Соларни потопяеми помпи

Покажи:
Подредба:

Соларните помпени системи са много полезни в изолирани райони, които не могат да бъдат свързани с националната електрическа мрежа. В такива селскостопански райони напояването на реколтата и адаптацията на животните се извършват чрез използване на потопяеми помпи при 220V и електрически генератори.

Евроматика ви предлага богат асортимент от потопяеми сондажни помпи на ексклузивни цени. Соларните помпени системи са много полезни в изолирани райони, които не могат да бъдат свързани към националната електрическа мрежа. В такива селскостопански райони, напояването на реколтата и адаптацията на животните се извършват чрез използване на потопяеми помпи при 220V и електрически генератори.

В раздела ще откриете специална селекция от последно поколение потопяеми водни помпи. Продуктите са проектирани и конструирани от водещи производители в областта на енергодобива от възобновяеми източници, сред които: APE, Lorentz и MPPSOLAR. Категорията включва също необходимите контролери и готови фотоволтаични мобилни станции.

Характеристики и свойства

Предназначението на потопяемата соларна помпа е да осигури необходимото количество воден ресурс на едно земеделско или животновъдно стопанство. Системите от този вид са предназначени за отдалечени обекти, където свързването към електрическата мрежа е невъзможно или разходите за подобен тип захранване надвишават тези за изграждане на собствена фотоволтаична станция.

Сондажните соларни помпи за вода не могат да работят самостоятелно. Те са обособени в една многокомпонентна система, състояща се, освен от помпата и от: помпен инвертор и фотоволтаичен масив ( различен брой слънчеви панели). Системата от въпросния вид цели понижаване на разходите за експлоатация и поддръжка, понеже съхранението на водата е по-ефективно от това на електрическата енергия.

Инсталацията е проектирана така, че задвижването да се осъществява директно, без нужда от акумулаторни батерии. Задвижването на соларната потопяема помпа се осъществява от помпения инвертор, чието предназначение е да преобразува постоянния ток (DC), генериран от панелите в променлив.

Инверторът служи не само за захранване на мотора на фотоволтаичните потопяеми помпи. Той осъществява контрола на цялата система, регулирайки изходната честота в реално време, в зависимост от интензитета на слънчевата енергия, като проследява максималната точка на мощността (MPPT).

Болшинството соларни водни помпи служат за извличане на вода от сондажи, реки и други водоеми, която се подава към резервоар или директно към напоителната система на стопанството. Помпата се задвижва от трифазен мотор, захранван от соларния масив.

Не бива да омаловажаваме и ролята на слънчевите панели. В зависимост от мащабите на слънчевата станция, фотоволтаичният масив би могъл да представлява множество последователно свързани панели. Всеки компонент на инсталацията е от значение за правилното и ефективно функциониране на напоителната система.

Затова е важно да изберете правилно вида и капацитета на своята соларна помпа за вода, ръководейки се както от нейната цена, така и от съвместимостта ѝ с останалите елементи на съоръжението. За тази цел е важно да ни се доверите, поверявайки на нашите експерти цялостния проект и изграждането на вашите системи за напояване, базирани на енергия от слънцето.

Какво още е нужно да знаете?

Необходимо е да сте максимално запознати не само с предназначението на една такава инсталация, но и с цялостното оборудване на системата. Голяма част от представените в каталога ни потопяеми помпи са на цени, включващи и контролер, окабеляване, ECDRIVE DC безчетков мотор (продуктите на LORENTZ) и т.н.

Финансовите ви разходи не се изчерпват единствено с покупката на качествена потопяема водна помпа. Инвестицията ви следва да предвижда и разходите за закупуване на соларните панели и за изграждането на конструкцията. Системите, изградени от нас, са базирани на Поликристални фотоволтаични модули - IBC PolySol, паралелно свързани в стандартна носеща конструкция, изработена по индивидуален проект.

Всички компоненти на изградената от екипа ни инсталация са изработени от висококачествени антикорозионни материали и притежават съответните сертификати за качество. Предоставената от нас потопяема помпа за вода е на разумна цена, предвид нейната висока надеждност и дълъг работен живот.

Включените в каталога ни потопяеми сондажни помпи са базирани на МРРТ технология, гарантираща максимално използване на енергията от фотоволтаичните модули. Офертите ни се изготвят индивидуално, в зависимост от нуждите и възможностите на отделните стопанства. Не се колебайте да се свържете с екипа ни още днес. С нас си гарантирате бърза възвръщаемост на своята финансова инвестиция.