Мрежови соларни инвертори On-Grid — Евроматика

Инвертори On-Grid

Покажи:
Подредба:

Евроматика ви предлага богат избор от мрежови соларни системи, важна част от които е и инверторът. Така наречените On-Grid мрежови инвертори имат важна роля за работата на слънчевата електроцентрала, която предстои да изградите. Това разделът, в който са представени най-добрите разработки, дело на марките: ABB, Fronius, MPPSOLAR, SMA и ZCS.

Каква е разликата между Off-Grid On-Grid системите?

Трите основни типа фотоволтаични системи биват: автономни, мрежови и хибридни. Докато хибридните използват и допълнителен дизелов или ветро-генератор, то автономните и свързаните към мрежата се отличават по начина на съхранение на произведената от соларните панели електроенергия. Докато извън-мрежовите използват акумулаторна батерия за съхранение, то другият тип насочват произведения ток към електрическата мрежа.

Автономната фотоволтаична система е единствена алтернатива за електрифициране на обекти, намиращи се на отдалечено разстояние от електрическата мрежа. Тя е и добър избор по отношение на финансовите разходи, когато присъединяването към мрежата би представлявало значителна финансова инвестиция.

Много хора решават да изградят собствена извън-мрежова соларна централа с намерението да скъсат оковите, обвързващи ги с електропреносните дружества. Истината е, че мрежовите соларни системи са всъщност най-добрият вариант за обекти с достъп до наличната ел мрежа. Основната разлика между двата типа слънчеви централи се състои в начина, и по-точно в мястото, където се съхранява произведения ток.

Соларната система и от двата типа се нуждае от място за съхранение на енергията, която да задоволи нуждите на конкретния обект. Соларните панели генерират електричество единствено през деня, когато слънчевите лъчи са достатъчно силни. След като тази енергия не е налична вечер, тя трябва да се черпи от някъде през тъмната част от денонощието – от батерия или мрежата.

Оборудването на Off-Grid централите с батерии, инвертори и други компоненти е сложно и скъпо. Мрежовите, от друга страна са по-лесни за изграждане, а също и значително по-евтин вариант. Генерираният от тях ток постъпва в комуналната мрежа под формата на вид кредит, който може по всяко време да бъде използван. Точно както при банковите транзакции, и тук теглите толкова, колкото сте внесли.

Ролята на инвертора е важна за работата на всеки вид фотоволтаична система. Той е електронен уред, чиято функция е да преобразува (конвертира) постоянния (DC) електрически ток от батериите в променлив (AC), за да се захранят стандартните електрически консуматори. Изборът му трябва да бъде съобразен с мащабите и вида на системата, както и с броя на консуматорите и времето, през което ще се използват.

Ние предлагаме последно поколение мрежови инвертори за соларни централи, впечатляващи с елегантния си дизайн и интерфейс. При много от разработките, включително тези на австрийската марка FRONIUS е наличен интегриран All-In-One комуникационен пакет, който вече е стандарт за болшинството системи. Те са значително по-рентабилни по отношение разходите на време и пари, поради по-лесното им монтиране, експлоатация и обслужване.