ᐉ Сигнални лампи за автоматични врати — Евроматика

Сигнални лампи

Покажи:
Подредба:

Сигналната лампа за портални дворни и гаражни врати от години е част от цялостното електронно оборудване по задвижването й. Целта на монтирането й е ярка и отчетлива сигнализация при всяко движение на съответната врата. Обикновено се инсталира в горната част на вратата. Излъчваната светлина е резултат от LED или луминисцентни крушки с различен брой и цвят на крушките. 

Начинът на пропускане на светлината обикновено се настройва в зависимост от броят и видовете режими на действие на вратата. Светлината е мигаща при предупредителният етап преди задвижване, непрекъснато светене при отваряне/затваряне и продължителна последствена светлина, след окончателното затваряне на вратите. 

Ярки сигналноотразителни лампи 

Euromatica предлага модерни и концептуални разработки в осветлението за автоматизирани врати и портали. Яркото излъчване и възможността за дълготрайна експлоатация ги превръщат в незаменима част от електрониката за врата. Луминесцентните енергоспестяващи тела са предпочитани в селекцията сред останалите познати източници на осветление. 

Те представляват корпус с различна форма, обикновено от стъкло, който е запълнен с разреден газ, а външната му част е покрита с луминофор – специален тип вещества, трансформиращо ултравиолетовите лъчи във видими. Осветлението е стабилно и постоянно, без трептене, а ярката лъчиста светлина е продукт на максимално пълноценното преобразуване на количеството електроенергия в светлина, в сравнение с класическата крушка с нажежаема жичка. 

Светлината е ясна, стабилна и разпръскваща се в много по-широк диаметър, отколкото останалите видове крушки. Плътността на цветът й е по-висок, а продължителността на живот – няколко пъти по-дълъг. Светлоотразителният модул в лампата – съчетание от няколко осветителни тела, е ротационен или стационарен, с различна мощност. 

Лампите в селекцията ни имат вградена или външна антена за дистанционно управление. Антената увеличава обхватът на разпознаване на сигнал от дистанционните управления, което позволява управление от доста отдалечен периметър, включително през преграда, като стъкло на автомобил. 

Това удобство е неоценимо, тъй като обикновено, монтираните сигнални лампи върху автоматизираните портали и врати са повече от един брой. Едновременното им включване е възможно, когато антената – приемо-предавател, извърши комуникация с дистанционно управление, вследствие на което се задействат наличните режими на лампите. 

Лампите с врати са италианско производство с красив дизайн, съчетание от устойчиво PVC покритие на “бурканът” с вградените светлини, който е поставен върху подложка за прикрепяне към повърхност. Каталогът разполага с пълен набор крепежни елементи за монтаж. 

Захранването става с акумулаторна батерия или стандартни батерии, придружени от задължителна електронна платка, която провежда електрозахранването от електрическата мрежа. Продуктите в каталогът ни са предназначени за монтаж към електронни платки Life. Цветът на лампите се определя от диодните/луминесцентни светлини.